Reklama
 
Blog | Jan Becher

Dvě věty: věta druhá

Možná nejznámější věta posledních dnů na světě. Věta, která v sobě kondenzuje to nejhorší zlo, jakého je člověk schopen. Věta o to horší, kým je vyslovena a jak je vyslovena. Můj milý mimozemšťane, mám-li ti něco vyprávět o lidech, tohle nesmím pominout, ikdyž se mi to neříká lehce.

„Not one Jew was killed in gas chamber“ prohlásil katolický kněz a britský biskup Williamson v rozhovoru pro švédskou televizi. Seděl před kamerou v kněžské sutaně, snažil se mile usmívat a pečlivě volil slova. .Proč tak pečlivě volil slova? To byla otázka, kterou jsem si kladl celou dobu při sledování toho rozhovoru. Chtěl přeci říct do médií a všem lidem své provokativní věty, které měly znít jako to nejčistší přesvědčení, tak proč to rozvažování?

 

Myslím si, že to může mít dva důvody. Tím prvním je vypočítavost. Takové vyjádření je na hranici zákona a proto je třeba říci to tak, aby u případného soudu mohlo být řečeno: vždyť je to pouze můj názor?! Já přeci neschvaluji zabíjení, jen vyjadřuji svobodně svůj názor v historické diskuzi, a říkám, že není dost historických důkazů o tom, že plynové komory existovaly.

 

Jsem přesvědčen, že druhým důvodem pro jeho pečlivě volená slova bylo to, že nebyl upřímný. Ten člověk odkryl jen část svého myšlenkového světa. Ví, že říci celou pravdu si v současných podmínkách nemůže dovolit přiznat. A jaká je celá pravda? To není těžké vydedukovat. Kdokoliv odmítá existenci plynových komor je antisemita, možná i skrytý příznivec nacismu. Říká-li Williamson A – tedy: plynové komory neexistovaly, neříká už B – tedy: neexistovaly-li plynové komory, znamená to, že stovky očitých svědků lžou? Že milióny učitelů dějepisu a historiků z univerzit, stovky nadací, organizací a muzejí zveřejňují lži? Že výpovědi bývalých esesáků jsou také vymyšlené? Že soudní procesy vedené s válečnými zločinci z táborů smrti byly zmanipulované? Že dochované písemné a hmotné důkazy jsou vyrobené falešně?

Reklama

 

To všechno z Williamsonovy výpovědi logicky vyplývá a ještě víc. Pokud je všechno to falšování skutečné, co donutilo ty milióny lidí (svědků, učitelů, historiků, právníků…) lhát a falšovat historii? Nebo ještě lépe: kdo je donutil? Ve všech těch politických systémech, státech, jazycích, kulturách a za celá ta desetiletí od konce druhé světové války? A tady se dostáváme k tomu, čemu kněz Williamson a jeho lefevbrističtí bratří skutečně věří: v celosvětové spiknutí židovstva, které ovládá svět… ale to už všichni dobře známe, je to stejný myšlenkový pramen pogromů a nenávisti, je to stejný myšlenkový pramen nacistického Endlosung.

 

Mohli bychom s katolickým knězem Williamsonem vést debatu o tom, že když on říká, že neexistují důkazy proto, že plynové komory skutečně existovaly, stejným způsobem bych já jemu mohl oponovat, že neexistují historické důkazy o existenci Ježíše Krista, není žádný důkaz, že se narodil ženě panně, dokonce neexistuje důkaz o jeho ukřižování.

 

Mohl bych se vysmívat jeho snaze používat extremně pozitivistický (a zároveň nedoučený) přístup k historii holokaustu a ptát se proč se křesťané vysmívají pozitivistickým pokusům rekonstruovat život Ježíše Nazaretského. Jestliže on tak lpí na jakýchsi pofidérních technických detailech o výšce komínů, vzduchotěsnosti dveří, rychlosti rozptýlení cyklonu B v ovzduší, proč bych já nemohl trvat na listinných záznamech, kosterních pozůstatcích etc., které by dokazovaly existenci člověka Ježíše Krista? Jenže to by byla jalová diskuze…

 

Mohl bych se biskupa zeptat i jinak. Svědectví (jediné svědectví) o životě Krista, které považujete za svaté, napsali – možná napsali – nevzdělaní obyčejní lidé. Pouze na základě jejich svědectví (možná i z druhé ruky) jste se vůbec mohl doslechnout o Kristovi a pouze na základě tohoto „svědectví“ jste mohl v něj uvěřit. A jaký je rozdíl mezi těmito lidmi žijícími snad před dvěma tisíci let a těmi, kteří přežili Auschwitz, Sobibor, Treblinku, Majdanek…? S některými z nich si dokonce můžete stále ještě osobně promluvit?! Dokázal byste zopakovat svá slova do očí jim? Proč jedněm věříte a druhým ne? Proč ten rozdíl? Protože vy chováte k židům iracionální a nekřesťanskou nenávist, pane biskupe!

 

„Ani jeden žid nebyl zavražděn v plynových komorách.“, tou strašnou větou se Williamson nejen přidává na stranu vrahů. Tou větou popírá to, v co – prý – věří. Pronásledovaným, ponižovaným, mučeným a vražděným plive do obličeje. Haní je a nazývá lháři. On nemiluje člověka tak, jak ho učil jeho Učitel. On, kněz církve, která hlásá, že Boží syn se nechal raději ukřižovat, než by někomu ublížil, on ubližuje tolika nevinným!

 

Dvě věty, které slyšel celý svět. Jedna odvážná, lidská a plná naděje. Druhá podlá, nenávistná a plná zla. Můj milý mimozemšťane, je na každém z nás, kterou si vybereme, a svět je vždycky právě takový podle toho, ke které se přidá víc lidí.