Reklama
 
Blog | Jan Becher

O důvodech a záminkách

Všimli jste si, jak často se zaměňují tyto dva pojmy? Důvod - záminka. Přitom k tomu není žádný důvod. Už ta slova jsou naprosto rozdílná a jejich význam také. Zaměňovat tato dvě slova je stejné, jako zaměňovat pojmy pravda a lež. Nemohou si být vzdálenější.  Když je zaměňují laici v oborech, kterým nerozumí, budiž. Co mě ale nutí k zamyšlení, když (a proč) je zaměňují politici – třeba český prezident.

Myslím si, že chápu, co chtěl dnešním článkem v MfD říct, ale nemohu s ním souhlasit. Vyznění jeho glosy k rusko-gruzínskému konfliktu totiž zaměňuje důvody se záminkami. Vrcholný státník by nám přeci měl vysvětlit, že vpád Ruska na území Gruzie se odehrál na základě záminky, kterou ostatně agresor sám připravoval a  vyprovokoval. Každý průměrný středoškolák se zájmem o historii a politiku musí alespoň vycítit (když už nemá podrobné informace jako vrcholní politici), že útok vládních gruzínských jednotek na Cchinvali se stal záminkou pro Moskvu k vojenskému vpádu na území cizí země. A to ještě zůstává otázkou, nakolik vyprovokovanou intrikami Ruska.

 

Pan prezident nám z pozice člověka zasvěceného sugeruje názor, že jediným viníkem současného konfliktu je Gruzie a její „fatální zodpovědnost za vyvolání války“. Je tedy fatální gruzínská ne-zodpovědnost důvodem toho, proč jsou ruské jednotky na území cizího státu?

 

Oproti panu prezidentovi mám výhodu, protože dnes, až po zveřejnění jeho článku, proběhla tiskem zpráva o rozmisťování ruských raket krátkého doletu na území Gruzie (sic!). To jen potvrzuje mou domněnku, že se „jihoosetinský problém“ stal pouhou záminkou a nikoliv důvodem ke vpádu vojsk. A že důvody jsou hlubší, dlouhodobější a hlavně úplně jiné. Jako vždy.

Reklama

Pan prezident dále píše: „Paralely s minulostí se nabízejí, ale jsou v detailech a jednotlivostech vždy poněkud nepřesné. Základní koncept však zůstává stejný.“ Ponechme teď stranou nesrozumitelnost takového výroku – buď historické paralely mají oprávnění nebo ne. Prezident Saakašvili se pokusil mediálně přiblížit Západu válku s ruskou přesilou přirovnáním k okupaci ČSSR v roce 1968. To přirovnání nesedí, ale zkusme však (velmi hrubě) srovnat dnešek s jistým evropským historickým milníkem – s Mnichovem 1938. 

Mnichov 1938

         početná menšina Němců žijících na území ČSR

         přiřknutá do státního útvaru, vůči kterému byla nepřátelská od samého počátku

         neměla nárok na Wilsonův princip „práva na sebeurčení národů“

         ale přesto byla podle tohoto principu nucena žít v „cizím“ státním útvaru

         využita k ospravedlnění okupace ČSR Německem

         obdržela automaticky říšské občanství

 

Gruzie 2008

         jihoosetinská menšina žijící na území Gruzie

         přiřknutá do státního útvaru, vůči kterému je nepřátelská od samého počátku

         nemá nárok na vznik vlastního státu na základě dosud výběrově uplatňovaného „práva na sebeurčení národů“

        využita k ospravedlnění vpádu Ruska na území Gruzie

        jihoosetinci obdrželi ruské občanství (tady to Putin – pardon Medveděv – udělal naopak, nejprve   občanství, připojení později…)

 

Pokud chce někdo namítnout, že gruzínská vojska zaútočila na jihoosetinskou oblast první, připomínám, že československá armáda (četnictvo, stráž obrany hranic apod.) „zaútočila“ na sudetské oblasti také první v roce 1938. Pan Medveděv mluví o ochraně ruských obyvatel, pan Hitler mluvil o ochraně německých soukmenovců.

 

Avšak zpět k záminkám a důvodům V hodinách dějepisu jsme dostávali automaticky pětku, když jsme při zkoušce řekli, že důvodem k napadení Polska Německem 1. září 1939 bylo fingované přepadení vysílače „konzervami“ v Gliwicích. Byla to záminka, a pedagog trval na správné formulaci naprosto oprávněně. Škoda, že takového pedagoga nemělo víc lidí, třeba přispěvatelé na wikipedii (například informace v článku o Hitlerovi o sesazení von Fritsche z vedení wehrmachtu Hitlerem z důvodu jeho homosexuality apod.).

 

Pan prezident zaobalil svůj tradičně nicneříkající projev do pláštíku apelu na humanitární rozměr této války. To by mi až tak nevadilo, ikdyž mě to neoslovuje. Horší to je se zaměňováním záminky a důvodu